Spelmansbröder

 

 

Här kommer ett utdrag ur Spelmansbladet 1956 över hur de ser på spelmännen och deras framförande av musiken. Undertecknad har samma reflektion över hur vår musik borde i största allmänhet läras ut. Men med dagens teknik är mitt önskemål omöjligt. Det finns alla tekniska möjligheter att lära sig låtar på i stort sett hur man vill. Kurser där man lär ut låtar, spelteknik osv. med få som lär ut på gammalt vis. Bara penningslukande utbildningar. Vad skall det sluta ? Går inte närmare in på något mer om detta. Det kan säkert skrivas spaltmeter om detta.

 

Citat av Knis Karl ur 1956 års medlemsblad innan jubileumsstämman Gesunda Mora

Femtio år har nu förflutit sedan Dalarnas spelmän första gången budades samman till stämma. Genom Anders Zorns och Nils Andersson initiativ kom den prisblåsning till stånd, som blev signalen till svensk folkmusiks förnyelse. Under 1800 talets senare hälft hade de genuina spelmännen i byggderna blivit satta på undantag, dragspel och gittar kom den lågmälta och svårhanterliga fiolen att tystna. Men hängivet och trofast höll alltjämt en skara spelmän fast vid vad de visste, att deras musik ändå givit deras liv innehåll och skönhet, att den hade ett budskap även i framtiden till lyhörda lyssnare. På många håll i vårt land tystnade fioler och låthorn helt och hållet, den dyrbara obrutna traditionen förspilldes. Så icke i Dalarna. Vad vi  i dag skatta för dyrbarast i dalsk folkmusik är just dialektspelet, som blivit vårt, tack vare just obrutna traditionen. och det ligger makt uppå, att rätt förvalta denna gåva till oss unga spelmän, det gäller att se till, att den unga generationen verkligen lär av den äldre att rätt krusa låten, att få in den rätta eggande rytmen, kort sagt att lär dialektspelet. Spelmanslaget är en god form för spelmän att komma samman och lära samspel och presentera folkmusik inför publik vare sig det gäller bröllop eller andra festligheter, i officiella sammanhang eller vid enskilda tillställningar, men i spelmanslagets arbete bör även beredas tillfälle för gammellåten att både bokstavligt och bildlikt "komma till tals" . Genom givande diskussioner kring detta ämne: "gammallåten rätt utförd" och genom att verkligen ödmjukt lyssna till och lära av äldre spelmän danas nya unga spelmän till vad som bör vara allas vårt mål.: att behärska dalaspelet med stil och äkthet.

Knis Karl

 

Reflektion

Anders Säbb