Arbetsbeskrivning Årsplan

Styrelsens arbete kalenderår

September

Styrelsemöte och inbjudna Spelledare .

1.Utser träningsdagar för spelledare

2. Planering resor (Grönklitt, Spelläger m.m.)

3.Temaprogram. Fråga gärna medlemmarna

4.Valberedning kontaktas

5.Genomgång av årsmötes protokollets innehåll.

6.Bystugespelningar utse dagar Kontroll med övriga Spelmanslags danskvällar så det passar de dagar vi bestämmer. Därefter kontakt med Bystugu .Annonsering tidningar .

7.Bestämma årsmöte och var.

8. Utlysa årsmöte på webben och i träningslokalen.(årsmötet skall vara oktober)

9.Förtäring årsmöte?

 

Oktober

1. Styrelsemöte en vecka före årsmötet för avstämning och skrivning av Mötespunkter. Kontroll om någon medlem avlidigt. Tema programmet som varit skall stå i Årsredovisningen. Valberedning bör vara med

2.Kassör ser till revisions kontroll. Samt ser till att alla Styrelse protokoll går till revisorer

3. Styrelsemöte med konstituering.(Delar upp vem gör vad)

4. Kassör ser till medlemsavgifter betalas av medlemmarna under oktober.

5.Stämmer av medlemsregister och ser till att det läggs ut på nätet av webbmaster.

6. Anmälan Kyrkan spelning.(Om allt klart för detta)

 

November

1.Julprogram tas fram av tillsatt programmakare.

2 Insjungning julen

3.Sjukhemmet

4.Ansökning till kyrkan för alla evenemang fram till augusti året efter nuvarande år.

5.Bystuguspelning Anmälan till bystugu föreningar.

6.Träningsläger för sommarens konserter. (Bestäms var och när.)

7.Annonsering alla evenemang i tidningar (Ordförande)

 

December

1.Insjungning julen alltid 22/12 tid ??????  PS tiden .

2.Sjukhemmet kl 14.00

3.Annandagskonserten kl.16.00

4.Efterfest bestäms om det är aktuellt.

 

Januari

1.Spelläger i slutet av månaden.

2. övning startar ca en vecka efter 13:dagen.

 

Februari

1.Bystugudans kl 20.00

2. Kontrollerar vilka som vill köra ett solonummer eller grupp.

3.Anmälan Kyrkan spelning. (Kan även göras tidigare i oktober om allt klart)

 

Mars

1.Lerdalsstämman slutet mars Tala med Ordf. Dalarnas spelmansförbund om tiden Ställ upp och hjälp dom om de vill det. Kolla vem som är stämmosamordnare med fmh

2.Bystugudans kl 20.00

 

April

1.Sommarens konsertprogram görs klart max 20 låtar inkl. gruppspel.

2.Kontrollera alla spelningar inför sommaren.

 

Maj

1.Sista kontroll av konsertprogram. Utse front vid spelningar

 

Juni

1.Midsommarprogrammet. Gammelgården PS. Se till att de betalar annars ställ inte upp . De vill ej betala.

2. Anmälan dans Bingsjöstämman till Folkmusikens hus

 

Juli

1.Generalrep 2 dagar före konsert musik vid Siljan.

2.Konsert Kyrkan kl 17.00

3.Bystuguspelning kl 20.00-24.00

4.Bingsjö Dansspelning

5. Rättvik dansar Bystugu spelning och konsert.

6. Start träning ?????? (lämpligt en vecka efter skolstart. Senast sista tisdagen i augusti.

1. Styrelsens arbetsfördelning

 

Ordförande:

Leda och fördela arbetet samt reseorganisatör. Kontakter med tidningar och media.

Webbmaster:

Hemsida lägger ut allt från styrelsen och annonsering

Kassör:

Kassafrågor, Sköter medlemslistor och bokar bystugor .Ser till att medlemsbladen är aktuella.

Vice ordförande:

Ansvarig om ordinarie ordförande är borta. Samordnande spelledare: Har kontakt med övriga spelledare och ordnar med program för träning. Programansvarig för temakonserterna.(styrelsen bestämmer temat) Ser till att webbmaster får all information om träning fortlöpande.

Sekreteraren:

För protokoll, födelsedagsbevakning, bokför nya medlemmar och kontakt med Bilda.


Välkommen

Är du nyfiken på folkmusik eller vill vara med och spela med Rättviks spelmanslag? Rättviks spelmanslag tränar på tisdagar kl. 19.00-21.00 i Folkmusikens hus, Rättvik. Välkommen!

Facebook

 

Länkar

E-post:  
rattviksspelmanslag@gmail.com