Rättviks spelmanslags historia


1940

Rättviks spelmanslag bildades
Den 11 nov. 1944 deltog 11 spelmän i en spelmansstämma i Rättviks Folkpark. Pål Olle, Karl Blank, Petters Erik, Anders Sparv, Wilhelm Tysk, Pers Erik Olsson, Hans Gesar, John Säbb, Tore Larsson, Anders Hedin och Erik Ivars. Enligt uppgift var det Säbb John som först kastade fram förslaget om att bilda ett spelmanslag. Så skedde också. § 3 i protokollet från detta möte lyder: "Det beslöts att en Rättviksspelmännens förening skulle bildas och att föreningen skulle få namnet Rättviks spelmanslag". Den första grunden till en kassa fick man omedelbart enligt § 4 i protokoll: "Då dansmusiken under spelmansstämman, på grund av bristande sammanhållning bland de spelmän som från början deltagit i uppspelningen, i stor utsträckning uppehölls av spelmän ur publiken och en rättvis fördelning av gaget var omöjlig, beslöts enhälligt, på förslag av John Säbb att hela gaget skulle tillfalla spelmanslaget". Man beslutade att träffas regelbundet för att öva samspel. Kallelse utgick till 60-talet spelmän och laget samlades och övade en gång i månaden. Sparv Anders, som var spelledare, ansåg att enda kravet för medlemskap borde vara: " att man kände behov att spela låtar". Denna målsättning för medlemskap har varit och är ännu den som gäller.

1948 Mats Arnberg, amanuens vid Radiotjänst och spelman beslöt att göra ett radioprogram med ett stort spelmanslag. Detta hade inte förekommit tidigare. Efter hårt motstånd från radioledningen lyckades han få till ett program med ett stort lag. Den 25 augusti debuterade således Rättviks spelmanslag i radion med låtar som Gärdeby gånglåt, Bingsjövalsen, Bock fars polska. Lget gjorde succé och inspirerade spelmän runt om i landet.

1950

50-talet blev ett årtionde med stor utveckling för Rättviks spelmanslag. Jämte skivinspelning fick laget flera speljobb och turnéer runt om i landet. Både Amerikas svenskbygder och Lillehammer i Norge besöktes.

1953
Kungaparet besökte Rättvik och kungen komplimenterade laget för fin musik och tillade, att han aldrig hört så många spelmän spela samtidigt. Samma år bildades Boda spelmanslag.

1956 Rättviks spelmanslag reser till Amerikas svenskbygder med 23 spelmän, 6 dansare, hornblåsaren Carl Gustav Färje och operasångerskan Hanser Lina Göransson. Överallt mottogs laget av översvallande gästfrihet och framträdandena var mycket uppskattade. Det blev en riktig "drömresa" för många som knappt varit utomsocknes. Resan filmades, och finns nu i videoversion. Resan var genomförbar tack vare ett grundligt förarbete av rektor Erik Gudmundsson.

1956
Rättviks spelmanslag spelar in en EP-skiva.

 

1960

60-talet kan man säga var en lugnare period. Suget efter lagets framträdande hade avtagit och marknaden för spelningar i radion var mättad. Några händelser är värt att notera.

1963
Heino Hallek startar Rättviks Lilla spelmanslag.

1965
Rättviks spelmanslag medverkar för första gången i TV. Programmet kallades "Landskapsleken" och direktsändes från Folkparken i Rättvik.

1969
Bingsjöstämman startar, där laget sedan dess medverkat varje år.

1970

Under 70-talet kom en renässans för spelmansmusiken. Musik vid Siljan startades på folkmusikalisk grund där stämman i Bingsjö blivit en stabil grund. En tradition har vuxit fram genom åren att Rättviks spelmanslag medverkar vid Musik vid Siljans invigning, spelar på Bingsöstämman samt arrangerar en dansspelning i Vikarby bystuga under musikveckan. På senare tid har en spelmanskonsert i Rättviks kyrka tillkommit.

1972
Rättviks spelmanslag spelar in en LP-skiva.

1974
Rättviksdansen, den sedermera internationellt kända festivalen, startade och ordnades till början vartannat år. Laget medverkade i festivalens parader och invigning samt spelade på avslutningskvällens 2 dansbanor. Laget bidrog även med spel på bystugekvällar, konserter, musik i kyrkbåtar och vid gudstjänster.

1976
En ny tradition tar sin början. Musik i sommarkväll med Rättviks spelmanslag i Rättviks Kyrka.

1978
Rättviks spelmanslag spelade i TV-programmet "Oss emellan" i Malmö tillsammans med Lilla Spelmanslaget. Vid Göteborgs 350-års jubileum gav spelmanslaget en stor konsert på Stora Teatern i Göteborg.

1979 var det dags igen för en resa till Amerika. Gudmundsson hade i flera år rekognoserat för resan, inte minst vad det gäller det ekonomiska, och färdplanen var klar när han avled på våren. Det fortsatta arbetet med resan övertogs av Wasalogen i Rättvik och den 5 juni reste laget, 23 spelmän och spelkvinnor förstärkta med operasångerskan Anita Sold, pianisten Lars Roos och lurblåsaren Pelle Jakobsson till det stora landet i väster för en omfattande turné från kust till kust. Resan gick till den västra sidan; Seattle, San Fransisco och Los Angeles och österut i Boston och New York, söderut i Houston, Galveston och Texas City, i svenskbygderna i Lindsborg, Chicago och Minneapolis. Överallt blev laget entusiastiskt mottagna. Midsommarfirandet och majstångsresningen i Texas City var något alldeles extra att få uppleva. Laget var verkligen imponerade av spelmännen i Seattle och Minneapolis. Deras intresse för svensk folkmusik blev en stor inspiration för laget.

År 1980 kom med en del uppmuntrande saker. Birgitta Elggård, dotter till spelmannen Elg-Anders, började årligen ge ut en gratifikation "för intresserat arbete i Rättvik Spelmanslag, som så hedrande och förtjänstfullt vidareför spelmanstraditionen". Förste mottagare blev Erik Nordqvist.

 

1980

1981  
Rättviks kommun gav för första gången laget kommunalt anslag för verksamheten.

1982
Rättviks spelmanslag mottog Rättviks kommuns kulturpris.
Samma år gjordes en resa tillsammans med dalaspelmän till Röros via Trondheim.

1983
Laget besökte Roskilde och en stämma i Ödeshög i Östergötland. Knut Momqvist avgick efter 30 år som ordförande och ersattes av Sven-Erik Swenn.

1984
Rättviks spelmanslag firade 40-årsjubileum på Rättviksparken. Tre av lagets grundare, Sparv Anders, Pål Olle och Tore Larsson, framträdde jämte spelmän från hela Dalarna. Erik Moraeus från Orsa, ordförande i Dalarnas Spelmansförbund, gav en skiss om en skiss om ett folkmusikcenter i Rättvik. En minnesvärd konsert hölls med temat "På jakt efter Gärdebylåten", där även Sparv Anders till publikens stora förtjusning går långt utanför det tänkta programmet och filosoferar länge, länge, om allt möjligt. Från Joseps Haydn till timmerhuggarhistorier ända tills Swenn-Sven ser sig tvungen att avbryta med "Nä nu du Anders, nu ska vi dra en vals vi å" och laget spelar ”Stens vals”.

1985
Laget medverkar vid Svenska Turistföreningens 100-årsjubileum på Stockholms Stadshus och Gyllene Salen med åtskilliga honoratiores, bl a kungen och drottningen. Senare samma år ställer man kosan till Kaustby och Kaustinenfestivalen.

1986 ändras "Musik i sommarkväll" konserten i kyrkan till att bli en temakonsert över en viss spelman, spelmanstradition eller viss spelman, spelmanstradition eller viss by eller tradition. Först ut Höök Olle, Söderås eftersom det var 50 år sen han dog. Laget spelade också i Kristine kyrka under Falu Folkmusik Festivalen.

1987
Rättviks spelmanslag ger ut en kassettinspelning med det originella namnet "Gärdeby Gånglåt" . Efter midsommarspelning åker laget till Quebec, Drummondville och "Fiolernas festival". 23 herrar och 5 damer förstärkta med Maria Röjås från Boda fick ett furstligt mottagande i Nova Scotia. De hamnade mitt i århundradets värmebölja och alla parader och spelningar i rättviksdräkt var en prövning, men laget fick mycket uppskattning och ett gott omhändertagande.

1988
Årets temakonsert var Östbjörka spelmännen Pål Olle och Pers Erik samt låtar efter Erik Nordqvist.

1989
Laget spelade på invigningen av Globen-arenan i Stockholm och besökte Breckendagarna i Norge. Sommarprogrammet handlade om Göras Anders, Östbjörka.

1990

1990 var proklamerat som "Folkmusikens År".
Ett stort arbete lades ner för att kunna presentera ett utkast till ett Folkmusikens Hus i Rättvik.
En nyuppförd dansloge, Sturladu invigdes på Gammelgården. Laget spelade bland annat i riksradion, på Djurgården i Stockholm under Ryttar-VM och på en kyrkokonsert med kören G-klaven från Bollnäs. Årets tema på sommarkonserten var Bingjömusik. Under ”Folkmusikens år” spelade laget ihop hela 70 gånger på konserter och repetitioner!

1991
Årets sommarprogram som handlade om Börjes Olle, Söderås blev mycket uppskattad och framfördes både under Rättviksveckan och vid Musik vid Siljan. Rättviks marknad fyllde 100 år och laget spelade vid rondellen. Rondellkonserterna har blivit ytterligare en tradition som håller i sig.

1992
En uppskattad dansspelning gjordes vid galaavslutningen av Falu Folkmusik Festival på Lugnet i Falun. På hösten besöktes kommunens vänort i Norge - Östra Toten. Sommarkonsertens tema var Låtar efter Sparv Far, Backa.

 1993 ger Rättviks Lilla Spelmanslag under ledning av Jonas Holmén ut en CD. Nationaldagen firades med TV-inspelning med musik från långbryggands landfäste. Efter ett träningsläger i Grövelsjön, där programmet "En ung mans väg till ena pigo" övades in, fick laget en förfrågan om att vara med i en festival i Gannat, Frankrike. Förfrågan accepterade och "En ung mans....” fick bli musikalisk programstomme i det franska äventyret. Den 22 juli reste 24 medlemmar av laget, språkförstärkta med leksingen Kalle Jobs, till en solig festival med många konserter och danser, men också utflykter i omgivningarna. Hemkomna blev det stor samling i Mora och Spelmansförbundets 50-årsjubileum.

Laget mottog en kopia av Börtas Hans arbete med katalogisering av spelmän i Rättviks kommun. I december ges Arne Bjernulfs bok "Rättviks spelmän" ut som en inledning till lagets 50 års jubileum.

1994
Rättviks spelmanslag fyller 50 år. Jubileumskonserten innehöll låtar av nuvarande lagmedlemmar blandat med "pärlor" från lagets "guldspelmän". Mats Hellberg och skivbolaget GIGA spelar in en CD "Rättviks Spelmäns 50 år" med laget. Av 90 lagmedlemmar ställde inte mindre än 48 upp på inspelningen som skedde i församlingshemmet.
En Spelmansstämma startar i Östbjörka på initiativ av Anders Bjernulf - för att göra en hel "Bingsjövecka" - med Bingsjöstämman tisdag och onsdag. Östbjörka på torsdag. Bodastämman på fredag och så småningom kom "Gäsbyn" på lördagen och avslutades med att Boda spelmanslag spelar Boda polskor i Röjeråsen på söndagen.

1995
Årets sommarkonsert hade temat ”Låtar efter Perols Gudmund Olsson, Gärdebyn”.
En resa företogs till Norra Rörum Skåne, på inbjudan av Ringsjö Spelmän.

1996
Årets sommarprogram var låtar av emigranter från bygden. Ivares Edvin Johnson och Nall Jon från Minneapolis, USA och Nylandspojkarna från Vancouvertrakten, Kanada. Till konserten som kallades ”Låtar i Västerled" kom Iwares Edvin Johnsson Family Group. Gruppen bestod av Bruce Johnson och Nacy Dahlin, barn till Edvin, Nancys son Paul Dahlin och Marikay Stachura samt Mary Longborg. Samtidigt kom Ringsjöspelmännen från Skåne upp till oss och bjöd alla på äkta "speddekaka" på Kajsas Värdshus.

1997
Lilla laget ger ut en CD med Jonas Holmén som ledare. Årets temaprogram var Perslåtar, Östbjörka "Låtar från en Spelmanssläkt". Även ett besök på Brekkendagarna i Norge hanns med.

1998
19 stycken spelmän från laget åkte till Röros Marknad under ledning av Anders Säbb. Laget spelade bland annat på Sangerhuset och konserten spelades in på Norsk TV. På sommaren åkte 16 medlemmar tillsammans med 9 leksingar till Skottland och en festival i Keith. Hemresan blev det alla kom ihåg då den på grund av olika oturliga omständigheter tog hela 32 timmar!
Sommarkonsertens tema var Funk-spelmännen, Funk Olof Andersson, Funk Anders och Funk Olle från söderås. Swenn-Sven avgår som ordförande och efterträds av Säbb Anders.

1999
Säbbspelmännen Säbb John och Säbb Anders, Vikarbyn var årets tema på sommarkonserten.
Laget besökte Bollnäs Spelmanslag, Ydre i Östergötland och gjorde även en längre resa till Irland. Rättwicks spelmanslag – som laget kallades på affischerna, spelade i Bray, en gammal semesterort utanför Dublin, tillsammans med en grupp flickor som dansade "riverdance", en kvartett med fyra blockflöjter och en kinesisk sångerska.

2000

2000
27 maj invigdes Folkmusikens Hus i egna lokaler i den restaurerade Kyrkskolan i Rättvik, efter ett decennium av förberedelser. Även Rättviks Spelmanslag fick där nya lokaler efter att fört en ambulerande tillvaro i 54 år - Församlingshemmet, Karlsvik, Nyhedsskolan, Kyrkskolan...  Äntligen ett ställe där laget kunde känna sig "hemma". Sommarkonsertens tema var ”Spelmän från Blecket” såsom Blank Kalle, Blank Anders och Blank Alfred, Ris Kerstin och Erik Sten. Hjärp Erik var med oss och tränade och spelade med oss på konserterna.

2001
"Fyra Andersar från Lerdal" hette årets sommarkonsert. Låtar efter Plog Anders, Fyr Anders, Elg Anders och Anders Forsman.

2002
Årets sommarkonsert hade temat ”Låtar kring Börtas Hans, Västbjörka” med musik från byarna Vikarbyn, Västbjörka, Röjeråsen och Tammeråsen.

24 personer ur laget reste till USA. Laget spelade på Nisswastämman och åkte sedan vidare till Cambridge. Där fick man spela i en kyrka bredvid en rättvikshäst. Resan avslutades med midsommarfirande på ASI - American Swedish Institute.

2003
Årets sommarkonsert hade temat ”Låtar efter Ollas Olle, Övre Gärdsjö”.
Gunnar Kajmats valdes till ny ordförande.

2004
Rättviks spelmanslag firade 60-årsjubileumet med att spela in en CD med danslåtar. "Häng med på Gammeldans”, HURV, Anders Rosén.


Rättviks spelmanslag spelade på Dalhalla för första gången. Konserten hette "First night of the proms" och medverkande var förutom Rättviks spelmanslag,  fyra andra dalaspelmanslag, Dalasinfoniettan samt solisterna Maria Fontosh och Dana Dragomir.


På sommaren besökte 30 medlemmar ur ASI spelmanslag från Minneapolis laget. Den gemensamma konserten i Rättviks kyrka som avslutade vistelsen fick namnet "Polskan Rättvik-Minnesota ToR".

2005
Sommarkonsertens tema var ”Orelåtar”. Laget gav samma konsert i Ore kyrka och kollekten gavs till nystarten av Ore Spelmanslag.

2006
Rättviks egna spelmansstämma ”Lerdalsstämman” ser dagens ljus. Initiativet för denna spelmansstämma kom från Anders Säbb. Sommarkonsertens tema var ”Bröllopslåtar” och en resa hanns med till Åbolands skärgård, Finland.

2007
Sommarkonsertens tema var ”Chicagolåtar” efter spelmän som Sens John, Sigrid "Sig" Hansson och Kors Erik.

2008
Temat för årets sommarkonsert var ”Spelmän som betytt mycket för laget”.

2009
Temat för årets sommarkonsert var ”Låtar efter Petter Erik”.
En resa till Linköping gjordes.

2010

2010
Årets sommarkonsert hade temat ”Låtar Pers/Göraslåtar”.
Rättviks spelmanslag deltog på Jubiléet av Riksspelmansstämman som hölls på Skansen.
Täpp Ida väljs till ny ordförande.

2011
Sommarkonserten hade temat ”Bingsjölåtar”.
Laget gjorde en resa till Röros och Knis Karls minne samt bevistade Täby Spelmanslags 40-årsjubileum.

2012
Vid sommarkonserten deltog 13 medlemmar ur ASI spelmanslag från Minneapolis så temat för konserten blev ”Amerikalåtar”.

2013
Sommarkonserten fick temat ”Låtar av nu aktiva medlemmar”. Hans Ehrling valdes till ny ordförande. Under hösten deltog laget på Folkmusiknatta i Falun. Med anledning av att Dalarnas Spelmansförbund firade 70 hade Dalarnas alla spelmanslag spelat in en CD ”Avtryck” vilken släpptes under kvällen.

2014
Rättviks spelmanslag bjöds in till Järvsö spelmanslag för en mycket uppskattad helg med spel, dans och workshops.

Under våren spelade laget in en ny CD, med anledning av sitt 70-årsfirande. Denna gången med Alexander Olsson som inspelningstekniker. Temat på skivan var ”Återblickar”.

Fredagen den 6 juni, på Sveriges Nationaldag, tilldelades spelmanslaget en fana från ”Rikskommitten Sveriges Nationaldag”. Fanan överlämnades vid kommunens nationaldagsfirande framför kommunhuset. Ordförande Hans Ehrling tog emot fanan som överlämnades av kommunalrådet Annette Riesbeck. I samband med jubiléet invigdes utställningen ”Rättviks Spelmanslag – 70 år”, skapad av Curt Berglund, Blôcko Mats Johansson, Lisbeth Grannas och Monica Sommarström. Arne Bjernulf var invigningstalare och 34 spelmän deltog vid detta tillfälle.

 

Välkommen

Är du nyfiken på folkmusik eller vill vara med och spela med Rättviks spelmanslag? Rättviks spelmanslag tränar på tisdagar kl. 19.00-21.00 i Folkmusikens hus, Rättvik. Välkommen!

Facebook

 

Länkar

E-post:  
rattviksspelmanslag@gmail.com