Länkar till årtionde:

1950    1960    1970    1980    1990    2000    2010

1940

Laget blir till

Den 11 nov. 1944 deltog följande spelmän i en spelmansstämma i Rättviks Folkpark:Pål Olle, Karl Blank, Petters Erik, Anders Sparv, Wilhelm Tysk, Pers Erik Olsson, Hans Gesar, John Säbb, Tore Larsson, Anders Hedin och Erik Ivars. 

Enligt uppgift var det Säbb John som först kastade fram förslaget om att bilda ett spelmanslag. Så skedde också. § 3 i prottokollet från detta möte lyder:

"Det beslöts att en Rättviksspelmännens förening skulle bildas och att föreningen skulle få namnet Rättviks spelmanslag"

Den första grunden till en kassa fick man omedelbart enligt § 4 i protokolll :

" Då dansmusiken under spelmansstämman, på grund av bristande sammanhållning bland de spelmän som från början deltagit i uppspelningen, i stor utsträckning uppehölls av spelmän ur publiken och en rättvis fördelning av gaget var omöjlig, beslöts enhälligt, på förslag av John Säbb att hela gaget skulle tillfalla spelmanslaget".

En interimsstyrelse tillsattes vilken efter konstituering fick följande sammanställning:    Anders Sparf ordförande, Hans Gesar vice ordförande, Wilhelm Tysk sekreterare, Karl Blank vice sekreterare och Petters Erik kassör.

Man beslutade också att träffas mer regelbundet för att öva samspel. Kallelse utgick till 60-talet spelmän och laget samlades och övade en gång i månaden. Sparv Anders, som var spelledare, ansåg att enda kravet för medlemskap borde vara: " att man kände behov att spela låtar".  Denna målsättning för medlemskap har varit och är ännu den som gäller.

År 1948 kan betecknas som ett märkesår i lagets historia. vid Dalarnas Spelmansförbunds årsstämma i Malung deltog laget. Det var Mats Arnberg, då amanuens vid Radiotjänst men också spelman. Han beslöt att försöka göra ett radioprogram med ett stort spelmanslag, vilket inte hade förekommit tidigare. Efter hårt motstånd från radioledningen lyckades han få till ett program med ett stort lag. Den 25 augusti debuterade Rättviks spelmanslag i radion med bl.a. Gärdeby gånglåt, Bingsjövalsen, Bock fars polska m.fl. låtar och gjorde succé.

Laget fick spela in dessa låtar och dessutom Trettondagsmarschen och Karis Pers polska på 2 skivor.

Vidare kan nämnas att Anders Säbb (i slutet av 60-talet ) fick reda på av John Säbb att han av styrelsen fått i uppdrag att räkna alla fioler som fans i gårdarna i Vikarbyn ca år 1945. Det fans ca 150 fioler i gårdarna, men vissa gårdar fanns det 2 fioler. (undrar hur många det fans i de andra byarna, för det var väl någon som räknade där också) Vad kan man dra för slutsats av detta, när de på 40-50 talet fick gå med fiolen bakom ryggen för att inte bli hånade.

Smakprov Bingsjövalsen 

  Tillbaka

 

1950 talet 

Så kom 50-talet. Ett årtionde med stor utveckling för Rättviks spelmanslag. Efter radioframträdandet och skivorna fick laget flera anbud och spelade vid jubileerna för dalaföreningarna i Stockholm, Eskilstuna och Uppsala. Även Jämtland besöktes.

År 1953 besökte kungaparet Rättvik och kungen komplimenterade laget för fin musik och tillade, att han aldrig hört så många spelmän samtidigt spela.

Samma år bröt sig bodaspelmännen ut och bildade eget lag. Olof Albert undanbad sig ordförandeskapet hos Rättvikarna, och nu valdes Knut Momqvist att efterträda.

År 1954 framförde rektor Erik Gudmundsson tanken på en turné i Amerikas svenskbygder, och han satte igång att försöka få fram pengar till resan. Först år 1956 anträddes resan med 23 spelmän, 6 dansare, hornblåsaren Carl Gustav Färje och operasångerskan Hanser Lina Göransson. Överallt mottogs laget av översvallande gästfrihet och framträdandena var mycket uppskattade. Det blev en riktig "drömresa" för många som knappt varit utomsocknes. Resan filmades, och finns nu i videoversion.

Andra hälften av 50-talet gick med många turnéer runt om i landet och dessutom en tripp till Lillehammer i Norge.

En EP-skiva som kom år 1956

 Tillbaka                                                                                                     

 1960 talet

1960-talet kan man säga va en lugnare period. Suget efter lagets framträdande hade avtagit och "marknaden för spelning i radion var mättad. Några händelser är värt att notera.1963 startar Heino Hallek Rättviks Lilla spelmanslag.

1965 medverkar laget för första gången i TV. Programmet kallades "Landskapsleken" och direktsändes från Folkparken i Rättvik.

1969 startar Bingsjöstämman där laget medverkar varje år.

  Tillbaka

1970 talet

Med 70-talet kom en renässans för spelmansmusiken. Musik vid Siljan startades på folkmusikalisk grund med bl.a. stämman i Bingsjö. Våra insatser under Musik vid Siljan har genom åren i allmänhet varit medverkan vid invigningen, dansspelning i Vikarby bystuga. En spelmanskonsert på senare tid i kyrkan och uppspelning och dans i Bingsjö. År 1972 spelades en LP in med laget och nu började Erik Gudmundsson fundera på ännu en Amerikaresa

Smakprov Gärdeby gånglåt

 

Rättviksdansen, den sedermera internationellt kända festivalen, startade år 1974 och ordnades till början vartannat år. Laget medverkande i festivalens parader och invigningar. Helkväll med dansspelningar på två banor avslutningskvällen, bystugekvällar, konserter, spelning i kyrkbåtar och vid ekumenisk gudstjänst.

Ett annat "serieprogram", Musik i sommarkväll, startade 1976 i Rättviks Kyrka, och det har blivit en sommarkonsert på ett visst tema för oss årligen.

Så började TV intressera sig lite mer för folkmusiken. I Boda spelades olika sockenlag in 1977, och året därpå gick programmet "Oss emellan" i Malmö, dit laget åkte tillsammans med Lilla Spelmanslaget för framträdanden.

Vid Göteborgs 350-års jubileum gav spelmanslaget en stor konsert på Stora Teatern. Även Borås fick besök.

Året 1979 var det dags igen för Amerika. Gudmundsson hade i flera år rekognoserat för resan, inte minst vad det gäller det ekonomiska, och färdplanen var klar när han avled på våren. Det fortsatta arbetet med resan övertogs av Wasalogen i Rättvik och den 5 juni reste laget, 23 spelmän och spelkvinnor förstärkta med operasångerskan Anita Sold, pianisten Lars Roos och lurblåsaren Pelle Jakobsson till det stora landet i väster för en omfattande turné från kust till kust.

Västerut i Seattle, San Fransisco och Los Angeles, österut i Boston och New York, söderut i Houston, Galveston och Texas City, i svenskbygderna i Lindsborg, Chicago och Minneapolis, överallt entusiastiskt mottagna. För det mesta bodde vi i familjer och hade många minnesvärda upplevelser. Men frågan är om inte midsommaren och majstångsresningen i Texas City var det där extra. Vi var verkligen imponerade av spelmännen i Seattle och Minneapolis. Deras intresse för svensk folkmusik blev verkligen en "kick" för oss alla.

Tillbaka                                                                                             

1980 talet                                        

År 1980 kom med en del uppmuntrande saker. Birgitta Elggård, dotter till spelmannen Elg-Anders, började årligen ge ut en gratifikation "för intresserat arbete i Rättvik Spelmanslag, som så hedrande och förtjänstfullt vidareför spelmanstraditonen" Förste mottagare blev Erik Nordqvist.

År 1981 gav Rättviks kommun för första gången laget kommunalt anslag för verksamheten.

År1982 fick också Kommunens kulturpris. Samma år gjordes en resa tillsammans med dalaspelmän till Röros via Trondheim.

År1983 besöktes Roskilde och en stämma i Ödeshög i Östergötland. Knut Momqvist avgick efter 30 år som ordförande och ersattes av Sven-Erik Swenn.

År 1984 firade laget sitt 40 -årsjubileum på Parken. Tre av lagets grundare Sparv Anders, Pål Olle och Tore Larsson spelade. Flera grannspelmän framtråde också. Erik Moraeus från Orsa, ordförande i Dalarnas Spelmansförbund, gav en skiss om en skiss i folkmusikcenter i Rättvik. En minnesvärd konsert hölls i Gymnastikhallen under temat "På jakt efter Gärdebylåten", där även Sparv Anders till publikens stora förtjusning går långt utanför det tänkta programmet och filosoferar länge, länge, om allt möjligt från Joseps Haydn till historier från timmerhuggningar till Swenn-Sven ser sig tvungen att avbryta med "Nä nu du Anders, nu ska vi dra en vals vi å" och laget spelar Sten vals.

År 1985 medverkar laget vid Svenska Turistföreningens 100-årsjubileum på Stockholms Stadshus och Gyllene Salen med åtskilliga honoratiores, bl a kungen och drottningen. Senare samma år ställer man kosan till Kaustby och Kaustinenfestivalen.

År 1986 ändras "Musik i sommarkväll" konserten i kyrkan till att bli en temakonsert över en viss spelman, spelmanstradition eller viss spelman, spelmanstradition eller viss by eller tradition. Först ut Höök Olle, Söderås eftersom det var 50 år sen han dog. Laget spelade också i Kristine kyrka under Falu Folkmusik Festivalen.

År 1987 ges en kassettinspelning ut med det orginella namnet "Gärdeby Gånglåt" . Efter raggande av pengar, bystugudanser, ett anslag av kommunen med 25000 kr och ett anslag från STORA som firade 700-årsjubileum, ställdes kosan till Quebec, Drummondville och "Fiolernas festival". Efter midsommarspelningarna bar det av. 23 herrar och 5 damer förstärkta med Maria Röjås från Boda fick ett furstligtmottagande i Nova Scotia. Man hamnade mitt i århundradets värmebölja och alla parader och spelningar i rättviksdräkt var en prövning, men man fick mycket uppskattning och ett gott omhändertagande. Det otroliga var att vi sammanlagt 700 artister från hela värden och de hade tillgång till en cykel, för det var en kilometer till  Quebec.

År 1988 Årets temakonsert var Östbjörka spelmännen Pål Olle och Pers Erik samt låtar efter Erik Nordqvist.

År 1989 spelade man på invigningen av Globen-arena i Stockholm, och med att besöka Breckendagarna i Norge. Sommarprogrammet handlade om Göras Anders, Östbjörka

  Tillbaka

1990-talet

År 1990 var proklamerat som "Folkmusikens År". Ett stort arbete lades ner för att kunna presentera ett utkast till ett Folkmusikens Hus i Rättvik. I januari spelade vi i Riksradion. En nyuppförd dansloge, Sturladu invigdes på Gammelgården - nu hade vi en fin danslada. Årets konserttema var Bingsjömusik.En spelning på Djurgården i Stockholm under Ryttar-VM hans med.ts Året avslutades med en kyrkokonsert ihop med kören G-klaven från Bollnäs. En ihopräkning visade att vi träffats till repetitioner och spelningar 70 gånger under detta i sanning "Folkmusikens år".

År 1991 Årets sommarprogram om Börjes Olle, Söderås blev mycket uppskattad och framfördes både under Rättviksveckan och Musik vid Siljan. Rättviks marknad fyllde 100 år och vi spelade vid rondellen.

År 1992 Låtar efter Sparv Far, Backa var årets tema. En uppskattad dansspelning gjordes vid galaavslutningen av Falu Folkmusik Festival på Lugnet. På hösten besöktes vår vänort i Norge - Östra Toten. En mycket trevlig weekend.

År 1993 ger Rättviks Lilla Spelmanslag under ledning av Jonas Holmén ut en CD. Efter en träningsläger i Grövelsjön, där programmet "En ung mans väg till ena pigo" övades in, fick vi en förfrågan om att vara med i en festival i Gannat, Frankrike. Vi accepterade och "En ung mans.... fick bli musikalisk programstomme i det " franska äventyret" Efter sommarprogrammet med bl a en stor TV-sändning från Långbryggans landfäste på nationsdagen, packades för Gannat. Den 22 juli bar det av. 24 medlemmar av laget, språkförstärkta med leksingen Kalle Jobs, deltog i denna soliga festival med många konserter och danser, men också utflykter i omgivningarna. Hemkomna blev det stor samling i Mora och Spelmansförbundets 50-årsjubileum. Under året har vi fått en dubblett av Börtas Hans fantastiska arbete med katalogisering av spelmän i vår kommun. En förening "Folkmusikens hus" bildas för att få kommunen att fullfölja planerna på ett sådant. I december ges Arne Bjerulfs bok "Rättviks spelmän" ut  som en inledning till lagets 50 års jubileum.

År 1994 Jubileumskonserten innehöll låtar av nuvarande lagmedlemmar blandat med "pärlor" från våra "guldspelmän" En CD spelades in i församlingshemmet. "Rättviks Spelmäns 50 år" , av Mats Hellberg, GIGA. Av 90 lagmedlemmar ställde inte mindre än 48 upp på inspelningen. Smakprov.   > Smakprov

En Spelmansstämma startar i Östbjörka på initiativ av Anders Bjernulf - för att göra en hel "Binsjövecka" - med Bingsjöstämman tisdag och onsdag. Östbjörka på torsdag. Bodastämman på fredag och så småningom kom "Gäsbyn" på lördagen och avslutades med att Boda spelmanslag spelar Boda polskor i Röjeråsen på Söndagen.

År 1995 Årets tema var låtar efter Perols Gudmund Olsson, Gärdebyn. Resa till Norra Rörum Skåne, inbjudna av Ringsjö Spelmän.

År 1996 Till årets sommarprogram som var låtar av emigranter, Ivares Edvin Johnson och Nall Jon från Minneapolis, USA och Nylandspojkarna från Vancouvertrakten, Kanada, kallad 2Låtar i Västerled" kom Iwares Edvin Johnsson Family Group. Gruppen bestod av Bruce Johnson och Nacy Dahlin, barn till Edvin, Nancys son Paul Dahlin och Marikay Stachura samt Mary Longborg. Samtidigt kom Ringsjöspelmännen från Skåne upp till oss och bjöd alla på äkta "speddekaka" på Kajsas Värdshus.

År 1997 ger Lilla laget ut en CD, Jonas Jolmén ledare. Årets temaprogram var Perslåtar Östbjörka "Låtar från en Spelmanssläkt" . Ett besök på Brekkendagarna, Norge hanns med.

År 1998 var 19 stycken till Röros Marknad under ledning av Anders Säbb som var sjuk hela resan. Vi spelade bl a på Sangerhuset. Programmet spelades in på Norska TV kanal. 1 juni åkte 16 medlemmar tillsammans med 9 leksingar till Skottland och en festival i Keith. Hemresan blev det alla kom ihåg. Vi var ute i god tid på Glasgows flygplats, men flyget ställdes in. Datafel uppgav man, vi fick ett senare plan till London, vilket gjorde att planet vi skulle åkt med från London till Stockholm hunnit i väg. Efter mycket dividerande av vår eminente reseledare Jussi Kuosmin och en Bussresa från Stanwick till Heathrow med en turbanklädd chaufför, mitt i natten, fick vi på morgonen äntra ett British Airways plan till Arlanda. Vi vinglade ut vid busstationen i Rättvik 32 timmar efter att vi startat morgonen före. Årets tema var Funk-spelmännen, Funk Olof Andersson, Funk Anders och Funk Olle, Söderås. Swenn-Sven avgår som ordförande och efterträds av Säbb Anders.

År 1999 Säbbspelmännen  var årets tema. Säbb John och Anders, Vikarbyn. Besökte Bollnäs Spelmanslag. En resa till Ydre i Östergötland gjordes. Sen en resa till Irland - här måste jag berätta lite om boendet. I festivalen i Keadue (där vi var förband åt supergruppen "Dervish") var vi inkvarterade i en gammal skola. Ena skolsalen åt herrarna och den andra åt damerna. Endast en toalett fanns, ca 1 kvadrat meter stor och med dörren svängd inåt, vilket betydde att man var tvungen att ställa sig på toalettstolen för att få igen dörren efter sig. Duschen fanns 3 km bort hos några snälla människor. Där fick man stå i kö och vänta medan vattnet blev varmt efter den som duschat före. Minnesvärt var ordet. I Bray, en gammal semesterort utanför Dublin (typ Båstad eller liknande) som sedan länge changserat, med gamla fina esplanader och semesterhotell som numera innehöll spelmaskiner, sockervaddsmaskiner och enarmade banditer, gjorde vi - Rättwicks spelmanslag - som de skrivit på affischerna, en konsert tillsammans med en grupp uppklädda små tjejer dansande i "riverdance" stil, fyra blockflöjter och en kinesisk sångerska. Vi bodde på hotell som drevs av en 70-årig dam och hennes mor! Laget döpte stället till "Fowers Towers av någon anledning. Men roligt hade vi.

  Tillbaka

2000-talet

År 2000 27 maj invigdes officiellt Folkmusikens Hus i egna lokaler i den restaurerade Kyrkskolan i Rättvik, efter ett decennium av förberedelser. Där fick nu också Rättviks Spelmanslag nya lokaler efter att fört en ambulerande tillvaro i 54 år - Församlingshemmet, Karlsvik, Nyhedsskolan, Kyrkskolan - äntligen ett ställe där vi kunde känna oss "hemma". Årets tema var Blecket. Blank Kalle, -Anders och Alfred, Ris Kerstin och Erik Sten, Hjärp Erik var med oss och tränade och spelade med oss på konserterna. Resa till Röros, Knis Karls minne.

År 2001 "Fyra Andersar från Lerdal" hette årets konsert. Låtar efter Plog Anders, Fyr Anders, Elg Anders och Anders Forsman.

År 2002 Låtar kring Börtas Hans, Västbjörka. Låtar från Vikarbyn, Västbjörka, Röjeråsen och Tammeråsen var årets tema. Resa till USA, 24 personer. I USA var vi inkvarterade i olika familjer. De hade till och med fixat bilar åt oss. Täpp John hade sett fram emot att köra en amerikanare, men fick åka till Nisswa-stämman i norra Minnesota i samma sorts röda Volvo som han hade hemma. Dessutom spelade stereon i bilen samma Evert Sandin låt i 30 mil, han visste inte hur man stängde av den. Sen bar det av till Cambridge - en stad med en ypperlig staty av en Rättvikshäst! Där spelade vi i kyrkan bredvid hästen. Vi gjorde en konsert där kollekt togs upp för vårt framträdande. Resan avslutades med midsommarfirande på ASI (American Swedish Institute. En stor byggnad som tillhört en Svensk tidningskung i Minneapolis men som nu fungerar som museum och träffpunkt för svenskar.) Det är där ASI har sina övningar.

År 2003 Låtar efter Ollas Olle, Övre Gärdsjö, årets tema. Gunnar Kajmats valdes till ny ordförande.

År 2004 Till 60-årsjubileumet spelades en CD med danslåtar in. "Häng med på Gammeldans, HURV, Anders Rosén.

Smakprov

Spelade på Dalhalla för första gången. En konsert, "First night of the proms" med fyra andra dalaspelmanslag. Dalasinfoniettan samt solisterna Maria Fontosh och Dana Dragomir.

3 juli kom 30 medlemmar ur ASI spelmanslag från Minneapolis i Minnesota Amerika hit. Vi hade bl a. gemensam konsert i Rättviks kyrkan, "Polskan Rättvik-Minnesota ToR" kallas den

År 2005 Orelåtar blev årets konsertprogram. Vi hade en av våra konserter i Ore kyrka, som kollekten skulle gå till nystarten av Ore Spelmanslag. Kollekten inbringade det otroligt låga beloppet av ca 6000 kr snitt på 400 åhörare. I stort ingenting till start av ett spelmanslag.

År 2006 Första Lerdalsstämman går av stapeln, på initiativ av Anders Säbb. Bröllopslåtar blev temat för året. Resa till Åbolands skärgård, Finland.

År 2007 Chigagolåtar, Sens John, Sigrid "Sig" Hansson, Kors Erik m fl.

År 2008 Spelmän som betytt mycket för laget. Ordförande igen Anders Säbb. Man kan fråga sig varför det är så svårt att få någon att ställa upp som ordförande? Har vi blivit så bekväma? Anders ställde upp tills någon frivillig åtog sig detta.

År 2009 Låtar efter Petter Erik, var temat för året. En Resa till Linköping gjordes.

  Tillbaka

2010-talet

År 2010 Årets tema låtar Pers/Göraslåtar. Åkte till Riksspelmansstämman på Skansen, 35 st. Det spöregnade precis hela tiden så i stort allt fick ställas in. Säbben hade ordnat med en middag efter stämman på lilla Hasselbacken, där krögaren beställt en grupp violin virtuoser som underhöll. Täpp Ida Ny ordförande.

År 2011 Bingsjölåtar. Resa till Röros och Knis Karls minne samt en vända ned till Täby Spelmanslags 40-årsjubileum.

År 2012 Tema Amerikalåtar, tillsammans med 13 stycken av ASI:s medlemmar som besökte oss, och medverkade i vår sommarkonsert i Rättviks Kyrka. Vi spelade även på Boda gammelgård tillsammans med dem.

År 2013 Årets tema Låtar av nu aktiva medlemmar. Hans Ehrling ny ordförande. Den 9 november var det Folkmusiknatta i Falun. Och med anledning av att Dalarnas Spelmansförbund firade 70 år 2013 hade Dalarnas alla spelmanslag spelat in en CD ”Avtryck” under våren 2013 vilken släpptes under kvällen.

År 2014

Helgen 18-19 januari åkte lagets medlemmar till Järvsö. En inbjudan hade kommit från Järvsö Spelmanslag och den blev en uppskattad helg fylld av workshops och samt dansspelning på lördagskväll. 

Söndagen den 23 mars var det en heldagsövning i församlingshemmet inför den kommande CD-inspelningen.   Lördag/söndag 5-6 april var det CD-inspelning i församlingshemmet. Alexander Olsson skötte det tekniska med bravur.

Fredagen den 11 april dansspelning i Västberg

Lördagen den 3 maj spelade laget på Rättviks marknad. Idel glada låtar i kyligt väder.

Sommaren:

Fredagen den 6 juni, på Sveriges Nationaldag, tilldelades spelmanslaget en fana från ”Rikskommitten Sveriges Nationaldag”. Laget hade gjort en ansökan med anledning av 70-års firandet. Fanan överlämnades vid kommunens nationaldagsfirande framför kommunhuset. Ordförande Hans Ehrling tog emot fanan som överlämnades av kommunalrådet Annette Riesbeck.

Eftersom vi spelar in en CD-skiva var tionde år var det nu hög tid att träna in en 18 låtar med temat 2Återblickar" Inspelningen gjordes på Församlingshemmet som är en förträfflig lokal för ändamålet Alexander Olsson vår medlem i laget spelade in skivan. l Söndagen den 15 juni släppets jubileums-CD:n. Den som släppte skivan var Alexander Olsson. I samband med detta invigdes jubileumsutställningen ”Rättviks Spelmanslag – 70 år” som pågick mellan 15 juni och 16 augusti. Curt Berglund, Blôcko Mats Johansson, Lisbeth Grannas och Monica Sommarström hade satt upp utställningen. Arne Bjernulf var invigningstalare och 34 spelmän deltog vid detta tillfälle.

Tillbaka