Styrelsen 2019

 

 

 

 

 

 

Ordförande Hans Ehrling

 
 

Ida 

Vice ordförande Täpp Ida Almlöf

 

Jeanett Rousu

 

 

 

 

 

Sekreterare Jeanett Rousu

 
 

 

 

 

 

 

Kassör Rolf Björk

 

 

 

 

 

 

 

Ledamot Hannelore Björklund

 

Suppleant Lisbeth Grannas

 
   Suppleant Mikael Bryngelsson

 

Ordförande genom tiderna:

1944 – 1946              Anders Sparf

1946 – 1953              Olof Albert Momqvist

1953 – 1983              Knut Momqvist

1983 – 1997              Sven-Erik Swenn

1997 – 2002              Anders Säbb

2002 – 2008              Gunnar Kajmats

2008 – 2010              Anders Säbb

2010 – 2013              Täpp Ida Almlöf

2013 -                       Hans Ehrling

 

Tillbaka