Styrelsen 2017-2018  

Ordförande Hans Ehrling

 
 

Ida 

Vice ordförande Täpp Ida Almlöf

Lisbeth, sekreterare

 

 

 

 

 

 

Sekreterare Lisbeth Grannas

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kassör Rolf Björk

   Ledamot Hannelore Björklund
 Suppleant John-Erik Eggens  
   Suppleant Mikael Bryngelsson

 

Ordförande genom tiderna:

1944 – 1946              Anders Sparf

1946 – 1953              Olof Albert Momqvist

1953 – 1983              Knut Momqvist

1983 – 1997              Sven-Erik Swenn

1997 – 2002              Anders Säbb

2002 – 2008              Gunnar Kajmats

2008 – 2010              Anders Säbb

2010 – 2013              Täpp Ida Almlöf

2013 -                       Hans Ehrling

 

Tillbaka