Styrelsen 2021

Ingalill Brattorp

Ordförande 

Täpp Ida Almlöf

Vice ordförande

Ida

Jeanett Rousu

Sekreterare

Jeanett Rousu

Rolf Björk

Kassör

Hans Ehrling

Ledamot

Lisbeth Grannas

Suppleant

Mikael Bryngelsson

Suppleant

Ordförande genom tiderna:

1944 – 1946  Anders Sparf
1946 – 1953 Olof Albert Momqvist
1953 – 1983 Knut Momqvist
1983 – 1997 Sven-Erik Swenn
1997 – 2002 Anders Säbb
2002 – 2008 Gunnar Kajmats
2008 – 2010 Anders Säbb
2010 – 2013 Täpp Ida Almlöf
2013 - 2019 Hans Ehrling
2019 - Ingalill Brattorp

Läs Rättviks spelmanslags stadgar                

Årsberättelse 2018-2019