Styrelsen 2019-

 

 

 

 

 

 

 

Ordförande Ingalill Brattorp

 
 

Ida 

Vice ordförande Täpp Ida Almlöf

 

Jeanett Rousu

Sekreterare Jeanett Rousu

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kassör Rolf Björk

Ledamot Hans Ehrling

 

 

 

 

 

 

 

 

Suppleant Lisbeth Grannas

 
   Suppleant Mikael Bryngelsson

 

Ordförande genom tiderna:

1944 – 1946              Anders Sparf

1946 – 1953              Olof Albert Momqvist

1953 – 1983              Knut Momqvist

1983 – 1997              Sven-Erik Swenn

1997 – 2002              Anders Säbb

2002 – 2008              Gunnar Kajmats

2008 – 2010              Anders Säbb

2010 – 2013              Täpp Ida Almlöf

2013 - 2019               Hans Ehrling

2019 -                       Ingalill Brattorp

 

Tillbaka