2018-års temakonsert "Södra Rättvik"

Höök Olles gånglåt (pdf)  
Söbi valsn (pdf)  
Hurtig Oskaras polska (pdf)  
Thellenbergs (grupp)  
Strandtomten (pdf)  
Norska polskan av Blånn Olle (grupp)  
På väg till Tinbudär (pdf)  
Tinavalsen (pdf)  
Altsarbypolskan (solo)  
Vals av Blömo (grupp)  
Höök Olles G-mollpolska (pdf)  
Gånglåt av Börjes Olle (grupp)  
Front Royal (grupp)  
Vals efter Werkmäster (pdf)  
Sjöns Hans (grupp)  
Bäcken (grupp)  
Fix faras polska (pdf)  
Polska efter Anders Hjelte (pdf)  

 

2017-års konsertprogram "Hundraåringar" 

Blånn Olles polska (pdf) Mp3-fil  
Börtas Hans snoa (pdf) Mp3-fil  
Dahli Olles gånglåt (pdf) Mp3-fil  
Gånglåt i C-G av Pers Erik (pdf) Mp3-fil  
Nirvana Polska av Pers Erik (pdf) Mp3-fil  
San Franciscovalsen av Pål Olle Mp3-fil  
Skänklåt till Astrid (pdf) Mp3-fil  
Vi dragom till budom (pdf) Mp3-fil  
 Satspolskan efter Päckos Gustav (pdf saknas) Mp3-fil