Polskor

Polskor

Tyska polskan  

D-mollpolska av Säbb John            Ingen ljudfil nu men på gång

Polska eft Jones Olle  

Grannlåten av Doris Lusth 

Bockfars polska   

Brömsens polska av Pers Hans    

Snöstormen av Funk Anders    

Marcuspolskan av Säbb Anders           Ingen ljudfil nu men på gång

Orbargs Keste ef Höök Olle    

Polska eft Höök Olle  

Hållplatsen, polska av Yvonne Olsson    

Saknaden, polska av Pers Erik        

Ja må han leva                                  Ingen ljudfil nu men på gång

Polska i A efter Blank Hans      

Stens polska                  

Danspolska eft Sten    

Stjinnbracka        

Enskvarsskåntjen                   

Polska eft Hurtig Oskar          

Polska eft Gudmunds Kalle     

Som förr, polska av Pers Erik       

80-års polskan av Göras Anders        

Polska eft Monis Olle      

Polska eft Minu Lars     

Polska eft Anders Hejlte                Ingen ljudfil nu men på gång

Fix fars polska                               Ingen ljudfil nu men på gång

Höök Olles G-moll polska    

Polska eft Minu Lars                     Ingen ljudfil nu men på gång

Nirvana av Pers Erik       

Trollpolskan         

Hed Ollas julpolska          

Som förr            

Brudpolska, Blank      

Björlindgubben                           Ingen ljudfil nu men på gång

Polska i A                                    Ingen ljudfil nu men på gång

Polska eft Klockar Olle     

Jässbödspolskan    

Polska från Blecket                            Ingen ljudfil nu men på gång

Strandtomten av Britta Börjes           Ingen ljudfil nu men på gång

Pelikan         

Pelikan

Blånn Olles polska       

D-moll polska av Säbb John

Låt som Ida inte lärde ut

 

Bingsjö

Nädifrå 

Satspolskan eft Pekkos Gustav  

Satspolskan

Polska eft Pekkos Gustav  

 

Boda

Vädåspisn      

Allö källor uti Västanå                       Ingen ljudfil nu men på gång

Klabblåten      

 

Välkommen

Är du nyfiken på folkmusik eller vill vara med och spela med Rättviks spelmanslag? Rättviks spelmanslag tränar på tisdagar kl. 19.00-21.00 i Folkmusikens hus, Rättvik. Välkommen!

Facebook

 

Länkar

E-post:  
rattviksspelmanslag@gmail.com